Vastikkeet ja maksut

Taloyhtiön hallitus päättää yhtiövastikkeiden ja muiden yhtiölle suoritettavien maksujen eräpäivän. Eräpäivä painetaan vastikemaksu-pankkisiirtoihin, ja on yleensä asetettu kuukauden alkuun. Taloyhtiöiden suurimmat maksut, kuten energialaskut, erääntyvät kuukauden alussa; lähes poikkeuksetta kuun 5. päivä.

Asunto-osakeyhtiölain johtavia periaatteita on osakkaiden yhdenvertaisuus. Sen mukaan kaikkia osakkaita tulee samassa tilanteessa kohdella samalla tavoin.

On tavallista, että osakkaiden ylivoimainen enemmistö noudattaa vastikkeiden maksuaikoja hyvin täsmällisesti. Vastikkeiden maksamattomuus saattaa johtaa viimekädessä jopa huoneiston ottamiseen yhtiön hallintaan (aoyl 8:2§).