Vakuuttaminen

Asunto-osakeyhtiön osakkaan kotivakuutus

Asunto-osakeyhtiössä rakennus on vakuutettu kiinteistövakuutuksella, jonka yhtiö hoitaa. Asukkaan huolehdittavaksi jää siis vain irtaimiston kotivakuutus, joka on tärkeä myös asunto-osakeyhtiössä asuvalle. Lisäksi suurin osa Länsi-Uudenmaan Isännöintipalvelu Oy, ISA asiakasyhtiöiden asukkaista kuuluu ryhmätapaturmavakuutuksen piirin yhtiön alueella tapahtuvia tapaturmia varten – vakuutus voimassa 24/7-periaatteella.

Osakkeenomistajan kunnossapitovastuu ja vahinkotilanteet

Asunto-osakeyhtiölain 4 luvussa säädetään kunnossapitovastuun jakautumisesta taloyhtiön ja osakkeenomistajan välillä. Asunto-osakeyhtiölain (4:3§) mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa hallitsemansa huoneiston sisäosat. Yhtiö on velvollinen korjaamaan rakenteista johtuvat sisäpuoliset viat, sekä pitämään kunnossa huoneistoon asennetut sellaiset lämpö-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto tms. johdot ja kanavat sekä vesihanat, jotka on asennettu samantasoisina rakennuksen huoneistoihin. Asunto-osakeyhtiölaki löytyy tästä.

Huoneistoon asennetut pinnoitteet, kuten tapetit, parketit ja kaakelit sekä asuntoon asennetut kaapistot, liesi ja muut vastaavat kiinteät sisusteet kuuluvat osakkaan kunnossapitovastuulle. Lisätietoa Kiinteistöliiton julkaisemasta vastuunjakotaulukosta.

Suuremman vahingon sattuessa kiinteistössä (esimerkiksi putkivuoto tai tulipalo), korvaa taloyhtiön ottama kiinteistövakuutus taloyhtiön vastuulla olevien rakenteiden vahingot. Rakennukselle otettu kiinteistövakuutus ei kuitenkaan korvaa osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla olevalle omaisuudelle sattuneita vahinkoja, vaan osakkaan on itse huolehdittava niiden vakuuttamisesta. Vahinkoihin voi varautua irtaimistolle otettavalla kotivakuutuksella, josta korvataan myös kiinteille sisusteille sattuneet vahingot.

Koska asunto-osakeyhtiön ottama kiinteistön vakuutus ei koske osakkaan kunnossapitovastuulle kuuluvaa omaisuutta, jäävät sille sattuneet vahingot osakkaan itsensä kannettavaksi, vaikka hänellä ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia vaikuttaa vahingon syntymiseen. Jos vahinko on syntynyt jonkun henkilön tuottamuksellisen menettelyn (varomattomuuden tai laiminlyönnin) seurauksena, on vahingon kärsineen mahdollista vaatia tältä vahingonkorvausta. On kuitenkin mahdollista, että vahingon aiheuttaja on varaton, jolloin korvausta ei häneltä saada perittyä. On huomattava, että jos vahinko on syntynyt ilman kenenkään henkilön moitittavaa menettelyä, ei vahingonkorvausvaatimuksen esittäminen ole mahdollista. Kun osakkaalla on irtaimiston kotivakuutus, voi hän suoraan kääntyä vakuutusyhtiön puoleen vahingon sattuessa.

Asumisen keskeytyminen

Vuoto- tai palovahingon seurauksena voi olla tilanne, jossa asunto on sen sisusteille aiheutuneen vahingon seurauksena tilapäisesti asumiskelvoton. Tällöin asukkaan on järjestettävä tilapäinen asunto korjaustöiden ajaksi. Useita viikkoja tai kuukausiakin jatkuvan tilapäisasumisen kustannukset voivat nousta tuhansiin euroihin. Kiinteistön vakuutus ei korvaa näitä asukkaalle syntyneitä tilapäisasumisen kustannuksia, sen sijaan kotivakuutus korvaa asumisen keskeytymisestä johtuneet vahingot ja usein vakuutusyhtiö lisäksi auttaa tilapäisen majoituksen järjestämisessä.

Kotivakuutus kuntoon

Jos sinulla ei vielä ole kotivakuutusta, kannattaa asia hoitaa kuntoon pikimmiten.